Jdi na obsah Jdi na menu

Valná hromada 2009

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka

SDH Klenovice na Hané 12.prosince 2009

ZPRÁVA

o činnosti za uplynulé období pro výroční valnou hromadu SDH Klenovice na Hané.

Bratři a sestry, vážení hosté:

Profesionální a dobrovolní hasiči tvoří velkou skupinu osob rozptýlenou po celém území republiky působících snad ve všech profesních i zájmových oblastech. Nejnovější provedené průzkumy veřejného mínění agenturou GFK potvrdily pozici hasičů jako nejdůvěryhodnější profesi. Dokonce jsme si oproti loňským 94% předloňským 93% polepšili až na neuvěřitelných 97%. Když vezmeme v úvahu, že mezi respondenty  takovýchto výzkumů budou vždy nějací mrzouti, kteří nevěří nikomu možná i ti, kterým hasiči někdy překazili pyromanské choutky, asi jsme již dosáhli úplného vrcholu.

Většina z nás pamatuje doby, kdy respekt k naší profesí byl mizerný, kdy jsme byli vděčným námětem pro vtipy filmové komedie. Přesto jsme se dokázali prodrat až na vrchol žebříčku. Je to příjemné, ale  nesmí nás to ukolébat, cesta dolů  totiž může být podstatně rychlejší.

Stoupající prestiž a vážnost dobrovolných hasičů , jaké se v poslední době těší, si rozhodně zaslouží. Díky nim se často  daří chránit životy lidí i odvracet obrovské materiální škody. V poslední době mají bohužel hasiči možnost ukázat své schopnosti a akceschopnosti při zásazích na rozvodněných tocích v ČR stále častěji. Celá naše země zná příběh velitele SDH Vlčice na Jesenicku Boleslava Stanka, který 26.června zahynul při záchranných pracích. Vyznamenání od presidenta republiky, které obdržel in memoriam, je i ocenění nezastupitelné role tohoto společenství obětavých lidí, kteří dobrovolně nasazují své zdraví i život, aby pomáhali  svým spoluobčanům ve vypjatých situacích. Bez dobrovolných hasičů, kteří hrají v životě našich měst a obcí historickou roli, si už dnešní občanskou společnost v naší zemi lze jen těžko představit.Cesta k 97% důvěryhodnosti, přes ochotu, lidskost a  profesionalitu, kterou jsme se před lety vydali, byla tedy správná a teď je  nejen na těch co nás vedou, ale i na nás všech ostatních abychom z ní nesešli.

Kdo jde v doslovném i přeneseném smyslu slova do ohně, kdo obětuje své zdraví někdy i svůj život, aby zachránil životy a zdraví jiných, nemalé materiální hodnoty, musí být vybaven tak, aby za svoji odvahu a statečnost nakonec sám  nezaplatil vysokou daň v podobě podlomeného zdraví nebo dokonce nepřišel o život.

Jsme malá vesnička, čítající něco málo přes 800 obyvatel. Již 119 roků s  větším tu s menším úspěchem  působí sbor dobrovolných hasičů. Po určité stagnaci se činnost sboru od roku 1968 výrazně zaktivovala, nyní se hasiči řádí mezi nejaktivnější složky v Klenovicích na Hané. Značně k tomu přispěla i ta skutečnost, že sbor byl a je vybaven nejmodernější technikou a výzbrojí. Letošní rok je pro sbor obzvláště významný tím, že v rámci programu "Reprodukce požární techniky" Obecní úřad pod vedením pana starosty Stanislava Cetkovského a se souhlasem zastupitelstva obce  podal žádost na Ministerstvo vnitra o dotaci na zakoupení nového zásahového vozidla. Žádosti bylo vyhověno a tak v sobotu 4.července starosta obce Stanislav Cetkovský za účasti územního ředitele HZS v Prostějově plk. ing.Petra Ošlejška, který významnou měrou  přispěl k uskutečnění tohoto projektu, předal zástupcům sboru, za účasti řady občanů z Klenovic, starostovi sboru Jaroslavovi Ševčíkovi, veliteli sboru Martinovi Špačkovi, který je zároveň velitel zásahové jednotky, nové zásahové vozidlo zn. MAN s odpovídající výbavou. Pořizovací cena činila téměř 5.300.000. korun. Obec obdržela od Ministerstva vnitra  dotaci ve výši 2.500.000. korun, od Olomouckého kraje jsme dostali 239.000.korun zbytek 2.510.000. korun zůstane na bedrech obce!

Vzhledem k tomu, že jsme zařazeni v zásahovém integrovaném systému, máme ustavenou zásahovou jednotku s řádně jmenovaným a proškoleným velitelem Martinem Špačkem, členy: Lubomírem a Pavlem Novákem, Ladislavem Merdou, Josefem Skoupilem, Jozefom Behúlem a Stanislavem Pátkem. Všichni prošli kursem strojníků v Jánských Koupelích. Z nich jsou: Josef Skoupil, Ladislav Merda, Jozef Behúl a Stanislav Pátek ustanoveni jako odpovědní řidiči zásahových vozidel. Dále Špaček Martin, Novák Luboš, Behúl Jozef a Stanislav Pátek prošli kursem cvičením s dýchacími přístroji na HZS v PV.

Zásahová jednotka zasahovala 29.března při požáru v Ivani. 25.dubna se zúčastnila námětového cvičení 13.okrsku v Bedihošti.

30.dubna provedla technický zásah v Klenovicích - poškozená střecha na rodinném domě pana Štěpánka.

10.června provedla výjezd na hašení skládky do Čelčic.

28.července, již s novým zásahovým vozidlem, cvičení s dýchacími

přístroji na HZS v PV

8.srpna výjezd k hašení slámy na poli u Skalky.

21.srpna technický zásah v RD v Klenovicích ve spolupráci hasičů z

Němčic při likvidaci velkého vosího hnízda.

2.října účast na okrskovém námětovém cvičení 13.okrsku.

Všechny výjezdy byly provedeny v časové normě.

Všichni členové zásahové jednotky jsou zároveň  členy našeho sboru, tvoří základ soutěžního družstva, které se nám po delší době podařilo sestavit. Zároveň s ním máme i družstvo žen.

24.dubna proběhl první trénink nového družstva mužů je zde výčet jejich činnosti:

2.května byla uskutečněna brigáda na zbrojnici se zaměřením na údržbu a úpravu hadic.

9.května se družstvo mužů zúčastnilo prvního soutěžního klání ve Víceměřicích, kde se umístili na 13.místě. Z tohoto klání si dovezli diplom a poznatek, že na soutěžící  družstva  stačí svými výkony, ale je pomalý stroj, proto došli k závěru, že pro soutěže si obstarají silnější stroj. Za výhodnou půjčku od Michala Drexy a Jiřího Provaze zakoupili stroj PS-18 za 50.000. korun.Výbor se s jmenovanými dohodl na splátkovém kalendáři.

16.května se družstvo mužů i žen zúčastnilo okrskového cvičení 13. okrsku v Bedihošti, kde se muži umístili na 5.místě, ženy na 2.místě. 30.května proběhla brigáda na zbrojnici. Úkolem této brigády bylo  upravit nájezd do garáže pro nové vozidlo, které jsme měli dostat. Ten samý den se zúčastnili výstavy historické hasičské techniky a ukázky zásahů hašení požáru v Bezměrově. Poté navštívili závody veteránů v Pivíně.

13.června družstvo mužů závodilo v Hrušce, kde se umístnili na 5.místě. 20.června ze závodů v Čelčicích muži si dovezli diplom za účast, ženy pohár za druhé místo.

22.června byla provedena brigáda na zbrojnici. 1.července provedena brigáda v areálu kulturního domu pro akci "slavnostního předání nového zásahového vozidla". 4.července vlastní slavnostní předání zásahového vozidla spojenou s ukázkou.

11. července se družstvo mužů zúčastnilo závodů v Doloplazích, odkud si odvezli diplom za 7.místo. Zároveň se závodů zúčastnilo družstvo žen doplněné dvěma muži, ti se umístnili na 14.místě

15.srpna se zúčastnili závodů v Kralicích, pak navštívili noční závody soutěžních družstev v Dobromilicích.

22.srpna příprava hodové zábavy, jejího uskutečnění. Vlivem nepřízně počasí musela být přeložena do sálu KD, čímž vznikly určitě problémy, které se však v dalším průběhu odstranily.

23.srpna úklid po hodové zábavě.

27.srpna úklid komunikace u sportovního hřiště přiděleného úseku. 29.srpna se dvě družstva zúčastnila závodů ve Vrahovicích v netradičním útoku, kde družstvo mužů se umístnilo na 5.místě družstvo žen se dvěma muži - smíšené - na 9.místě.

5.září zástupci SDH se zúčastnili slavnostního odhalení pamětní desky na hasičské zbrojnici o Založení SDH v Pivíně. Při této příležitosti jsme předvedli naše nové zásahové vozidlo.

12.září jsme se v Doloplazích zúčastnili slavnostního Otevření hasičské zbrojnice.

26.září Účast ve výcvikovém středisku Hamry při "AKCE PRO DĚTI" 4: října proběhl sběr železného šrotu po obci, jeho svoz do prostoru zbrojnice, další parta prováděla úpravu stávajícího sušáku na hadice a další parta započala s opékáním selete na rožni pro podvečerní posezení uskutečněné jako poděkování za dobře vykonanou práci v uplynulém období.

31.října proběhla brigáda na opravě vrat u garáží, hrabání listí v okolí zbrojnice, úprava na zásahovém vozidle. 14.listopadu proveden úklid příjezdové cesty ke zbrojnici. 29.listopadu jsme se podíleli na slavnostním rozsvěcování vánočního stromu před OÚ.

4.prosince spoluúčast na Mikulášské diskotéce v sále KD.

5.prosince Mikulášská nadílka po obci.

Největší účast na této bohaté činnosti mají: Luboš a Pavel Novák, Láďa Merda, Jiří Provaz, Michal Drexa, Kuba Schreiber, Jožka Behúl, Martin Špaček, Staňa Pátek, Marie Šálková, Hana Šálková, Marie Šálková ml., Petra Špačková, Bóserlová Mirka , Vendulka Mráčková, Lenka Pátková, Míša Vacková, Josef Skoupil. Nesmíme zapomenout ani na ty dříve narozené, kteří již nemohou běhat po cvičištích, ale neváhají přiložit ruku k dílu při různých brigádách, údržbě techniky, jako jsou Arna Štěpánek, Mirek Arnošt, Jirka Žoch, Lubek Mikulka, Jaroslav Ševčík, Jan Novotný st., Marie Zajícová, Majka Skoupilová, Eva Merdová, Lucka a Pavla Skoupilová, Anička a Pepa Medkovi a řada dalších.

Přes všechnu tuto činnost máme dluh  však v tom, že se nám nedaří vzkřísit preventivní činnost. Tato je více méně omezená jen na zveřejňování různých materiálů ve vývěsní skříňce, o kterou se velmi dobře starají Marie a Hana Šálkovy. Musí to být  jeden z hlavních úkolů v roce 2010.

Již pátým rokem pod vedením Hany a Marie Šálkové za účinné pomoci Stanislava Pátka pracují v našem sboru Mladí hasiči v celkovém počtu 17 členů, z toho 7 děvčat. I když letošní činnost provázely problémy, řada nedorozumění, jejich činnost byla následující: Pravidelně se jednou týdně scházeli v klubovně na zbrojnici, nebo na cvičišti v areálu sportovního hřiště.

13.ledna si byli prohlédnout základnu HZS v Kroměříři při příležitosti dne otevřených dveří.

15.března se úspěšně podíleli na přípravě a konání již tradičních dětských šibřinek a následném úklidu sálu v KD. Na okrskovém cvičení 13.okrsku v Bedihošti dne 16.května obsadili 2.místo.

6.června při závodech v Soběsukách v požárním útoku a štafetě požárních dvojic se naši mladí zúčastnili dvěma mužstvy, dovezli si pohár za 2.místo a diplom za 8.místo.

13.června na závodech v Hrušce obsadili ze 17 družstev 9.místo.

14.června na dětském dnu předvedli ukázku požárního útoku. Tu samou ukázku předvedli 4.července při slavnostním předávání nového zásahového vozidla.

Přál bych si, aby panovala větší spolupráce a tolerance při nácvicích s technikou ze strany členů soutěžního družstva mužů.

I naše schůzová činnost se radikálně zlepšila. Pravidelné každý první pátek v měsíci se schází minimálně výbor organizace, aby řešil aktuální problematiku. K řešení náročnějších úkolů je pak svolávána členská valná hromada. Přes to, že sbor má 57 členů, z toho 17 žen a 17 MH, neustále se potýkáme s malou účastí na schůzích. Přesto naši členové i členky i když jedni a ti sami, odpracovali za uplynulé období více jak 1000 brigádnických hodin, bez nároku na jakoukoliv odměnu. Odměnou jim je jen dobrý pocit za dobrý chod sboru a jeho vážnost v obci.

Návštěvami pořádaných akcí 13.okrskem, OSH, WH a pohřbů, se snažíme upevnit spolupráci se sbory okrsku .Vždyť je to jedna z možností jak získávat nové poznatky a zkušenosti jak to dělají jiní, tím zlepšiť svoji vlastní práci.

 
 

Vysoce kladně musím ohodnotit spolupráci s obecním úřadem, jeho starostou, panem Stanislavem Cetkovským, celým  obecním zastupitelstvem při zdárném  řešení hasičcké problematiky. Tak jak  jsem řekl již v úvodu této zprávy, že  hasiči v republice dosáhli vrcholu, tak tohoto vrcholu dosáhla obec vůči nám,a to nás hodně zavazuje.

Musíme pokračovat ve spolupráci s ostatními společenskými organizacemi v obci, rozvíjet spolupráci hlavně se ZŠ, tam provádět besedy s cílem propagace hasičské myšlenky mezi mládeži, tím podnítit její zájem o požární ochranu a získávat je do řad MH.

Již radu let působí při OSH v Prostějově aktiv nositelů titulu "Zasloužilý hasič. Je to jedno z nejvyšších vyznamenání, které může dobrovolný hasič za svou činnost získat.V našem sboru máme dva nositele tohoto titulu a to čestného velitele sboru bratra Hrabálka, který nadále pracuje již více jak 3O let v komisi mládeže při OSH Prostějov a  našeho starostu sboru bratra Jaroslava Ševčíka, který v současné době zastává funkci zástupce vedoucího aktivu ZH. 25.dubna jsme se oba dva zúčastnili hasičské pouti v Dubu na Moravě, že tato pouť získává na vážnosti, je vidět i z toho, že se jí zúčastnil pan předseda parlamentu ČR Miroslav Víčák, ministr vnitra pan Ivan Langr, starosta ZH CMS Karel Richtr se svými náměstky, starosta Dubu na Moravě a další hosté. 16 . června jsme se oba zúčastnili setkání ZH Olomouckého kraje, které se uskutečnilo ve vojenské nemocnici v Klášterním Hradišti, kde nás přijal ředitel VN zástupce města Olomouce. Po malém občerstvení jsme si prohlédli historické místnosti Klášterního Hradiska. Z VN jsme se přesunuli do zahradního centra " Horizont "v Bystrovanech, kde byl přichystán slavnostní oběd a připraveno posezení a beseda s ředitelem krajského HZS plk Ing. Horáčkem a jeho ekonomickým náměstkem, také tam mezi nás zavítal Ivan Langr. V průběhu besedy byl odměněn ZH bratr Antonín RUS z Malého Hradiska za jeho dlouholetou práci . 4.  srpna jsem se zúčastnil setkání ZH pořádaného v režiji 5.okrsku. Nejprve jsme se sešli v Horním Štěpánově, kde jsme si prohlédli pěstitelskou pálenici spojenou s koštem a seznámením s činností SDH 5.okrsku, po občerstvení v MŠ jsme si prohlédli závod na výrobu ŠálŮ, kde jsme každý jeden z nás obdrželi, šálu s hasičským emblémem. Pak následoval přesun do Brodku u Konice, kde jsme si prohlédli hasičskou zbrojnici a následně nás v zasedačce OÚ přivítal starosta obce, který nás seznámil s historií regionu a obce. Po obědě jsme navštívili firmu "NADĚJE", kde nás majitelka

mgr. Jarmila Podhorná  seznámila s produkty této firmy.

Nato jsme se přesunuli do restaurace U Hřiště, kde při občerstvení probíhala beseda a výměna zkušeností. Této akce se zúčastnila senátorka Božena Sekaninová.

Co říct na závěr zprávy o činnosti, snad jen to, že z tohoto místa upřímně děkuji všem členům a členkám našeho sboru za odvedenou práci. Prostřednictvím nich děkuji partnerům, jejich rodinným příslušníkům, bez jejichž tolerance by to nemohli dělat. Děkuji starostovi obce, celému zastupitelskému sboru za velmi vstřícný postoj k hasičům a vynikající spolupráci. Děkuji všem příznivcům hasičů: především majiteli dopravní firmy "Vodica" Alešovi Vodicovi, autoopravny Láďovi Zajícovi a jeho manželce, Janovi Sigmundovi, Markovi Mračkovi, Jindrovi Zapletalovi, majiteli zahradnictví panu Mrvovi a dalším, kteří svou podporou a sponzorskými dary napomáhají hlavně při financování činnosti MH. Protože se kvapem blíží vánoční svátky a Nový rok, tak Vám všem přeji hezké jejich prožití, bohatého ježíška a hodně zdraví a štěstí do Nového roku.

Děkuji za pozornost a jestli jsem něco opomněl, tak na to máme diskuzi.
 
 
12.prosince 2009
Návrh kandidátky nového výboru

Na své  předvolební schůzi výboru byli navrženi do funkcí tito kandidáti:

1. starosta sboru                    Jaroslav Ševčík

2. náměstek starosty              Ladislav merda

3. jednatel sboru                     Novák Luboš

4. pokladník                             Jiří Provaz

5. velitel sboru                         Špaček Martin

6. strojník sboru                       Josef Skoupil

7. preventista sboru                 Pátek Stanislav

8. vedoucí MH                          Šálková Marie

                                                   Šálková Hana

9. předseda KRK                      Jiří Žoch
členové                            
      Pavel Novák  

                                                    Anna Medková

10. kroniku povede                       Ševčík Jaroslav

11.novodobou  kroniku na
internetových stránkách      Marie a
 Hana Šálková

Hodnotící delegáti na okrskovou schůzi:

Merda Ladislav, Novák Luboš, Špaček Martin

delegát na Shromáždění delegátů:

Ladislav Merda
 
 
Usnesení
 

z výroční valné hromady Sboru dobrovolných hasičů v Klenovicích na Hané ze dne 12.prosince 2009

Výroční valná hromada na svém jednání projednala:

 

- Zprávu o činnosti za uplynulé období

- Zprávu o činnosti Mladých hasičů

- Pokladní a revizní zprávu

- Úkoly na rok 2010

- Návrh kandidátky pro volby funkcionářů do nového výboru

- Návrh a volbu delegátů na okrskovou výroční valnou hromadu

- Návrh a volbu delegáta na Shromáždění delegátů

- Uskutečnila volby funkcionářů pro nové období

I. schvaluje:
1. zprávu o činnosti za uplynulé období

2. zprávu o činnosti Mladých hasičů

3. pokladní a revizní zprávu

4. úkoly na rok 2010

5. nově zvolené funkcionáře sboru

6. delegáty na okrskovou výroční valnou hromadu

7. delegáta na Shromáždění delegátů

8. vybírat členský příspěvek v r.2010 200.KČ

II. ukládá:

a. výboru:

 

1. zabezpečit pravidelnost plnění úkolů stanovených dnešní výroční valnou hromadou

2. vyhodnotit diskuzi z dnešní výroční valné hromady a aktuální podněty zapracovat do plánu práce

3. spolupracovat s vedením základní školy se zaměřením na zapojení školní mládež  do činnosti Mladých hasičů našeho sboru

4. v měsíci březnu a listopadu provést preventivní kontroly a prohlídky a k tomu proškolit prohlídkové skupiny

5. vysílat jednotlivé funkcionáře na školení pořádané nadřízeným orgánem

6. pokračovat v přípravě podkladů pro 120.výročí založení sboru a konání II.sjezdu rodáků a v tomto úzce spolupracovat s Obecním úřadem.

b. všem členům sboru

1. aktívně se podílet na plnění úkolů stojících před námi

2. podporovat práci výboru při plnění úkolů

3. pravidelně se zúčastňovat valných hromad a akcí pořádaných sborem

 

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Valná hromada 09


 

Portrét

Archiv

Kalendář
únor
2023
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          

Statistiky

Online: 7
Celkem: 201933
Měsíc: 1963
Den: 413