Jdi na obsah Jdi na menu
 


SDH 130 Let

VÝROČÍ 130 LET ZALOŽENÍ SDH KLENOVICE NA HANÉ
(SDH založen dne 18. dubna 1890)

 

V naší obci v minulosti působilo mnoho spolků, jako byl např. OREL, SOKOL, Spolek chovatelů drobného zvířectva, Spolek čtenářů a mnoho dalších. Většina během času zanikla. Mezi nejstarší spolek v naší obci patří Sbor dobrovolných hasičů (SDH). Letos v dubnu si připomeneme 130. výročí od jeho založení.

Dne 3. února 1890 vyzval starosta obce Antonín Hájek obecní zastupitelstvo k jednání o zřízení dobrovolného hasičského sboru. Na této schůzi byli přítomni: Florián Zmeškal - I. radní, Josef Kaštyl – II. Radní a členové: Antonín Hrbáček, Jan Mikulka, Fabián Zmeškal, Josef Dvořák, František Vilímek, Arnošt Pluhařík, František Vláčil, Josef Vrána a Antonín Hájek. Usneseno bylo jednomyslně, aby byl v obci Klenovice založen sbor hasičů. Na vyzvání občanů se za členy přihlásili: Florián Zmeškal, Jan Opavský, Josef Holubníček, Jakub Dvořák, Josef Mrázek, Arnošt Pluhařík, František Parák, Barltoloměj Buček, František Štěpán, Štěpán Štěpán, František Humpa, Augustin Rychlý, Theodor Pospíšil, Jan Rybářík, Jan Vybíral, František Dopita, Jan Loubal, Josef Kršek, Antonín Kalabus, František Hrbáček, Leopold Vondra, František Novotný, Cyril Musil, Josef Vrána a Ondřej Žváček, celkem tedy 25 členů.
Prvním náčelníkem byl zvolen Florián Zmeškal, radní, narozen 4. května 1855 v Klenovicích a požíval všeobecné vážnosti, později byl zvolen starostou obce a zastával tuto čestnou hodnost po mnoho roků. Náměstkem byl zvolen Jan Opavský, rolník, narozen 13. ledna 1865 a jednatelem byl Arnošt Pluhařík, kolářský mistr, narozen 24. prosince 1854, zemřel 22. ledna 1925. Hodnost starosty sboru tehdy ještě zavedena nebyla.

V roce 1925 měl sbor 2 čestné členy, 45 činných a 62 přispívajících a následujících nářadí: čtyřkolovou stříkačku, 300 m hadic, 8 m savic, 6 košů na vodu, naviják, 1 posunovací žebřík, 1 opěrací, 4 díly nastavovacích žebříků, 1 hákový, 1 střešní v inventární ceně 35.000 Kč. Starostou sboru se stal František Novotný, rolník, náčelníkem Josef Novotný, rolník, náměstek Antonín Nakládal, jednatel a zároveň pokladník Oldřich Vláčil, rolník, zbrojíř Bartoloměj Buček, vzdělavatel Josef Hájek, četařem lezců Josef Ježek, stříkačníků Cyril Musil. Ve výboru zasedali z členů přispívajících Jindřich Kaštyl, Antonín Kovářík a Josef Hlavica, z činných Arnošt Štěpánek, František Štíbr, Jan Nakládal, Alois Nesvadbík, Jan Pluhařík a Cyril Musil.

V roce 1960 SDH získalo požární auto TATRA 805 přezdívané Kačena, která sloužilo do roku 1984. Hodnota auta byla 12.732 Kč. V témže roce SDH získali přenosnou motorovou stříkačku PS8 v přívěsu s příslušenstvím. Cena byla 31.654 Kč, dne 1. 1. 1984 byla převedena do SDH Obědkovice. V roce 1965 byla postavena sušící věž na hadice. V roce 1976 SDH dostali novou zbrojnici v areálu JZD v ceně 67.680 Kč. Počátkem roku 1983 byl získán převodem požární automobil AVIA DV 12A30, které slouží dodnes. V roce 1989 hasiči získali do užívání cisternovou automobilovou stříkačku Š706 s výzbrojí. Tento automobil sloužil až do roku 2009, kdy byl nahrazen novou technikou a to vozidlem MAN TGM 13.280 CAS 16.

V září 2018 byla zahájena výstavba nové hasičské zbrojnice. V prvním podlaží je umístěna garáž se zázemím pro zásahové vozidla, šatna pro členy zásahové jednotky včetně sociálního zařízení. Ve druhém nadzemním podlaží je umístěna klubovna s kuchyňkou a sociálním zařízením. Ke stěnám objektu je ukotvena sušící věž na hadice orientovaná do dvora. Zhotovitelem stavby se stala na základě výběrového řízení společnost Battante CZ z Olomouce. Na výstavbu hasičské zbrojnice čerpala naše obec dotaci Ministerstva vnitra a také dotaci Krajského úřadu Olomouckého kraje. Dne 10. srpna 2019 byla nová hasičská zbrojnice slavnostně představena veřejnosti a předána do užívání dobrovolným hasičům Klenovice na Hané.

Aktuálně jsou členy zásahové jednotky SDH tito členové: Tomáš Zajíc – velitel. Členové – Vladimír Zajíc, Michal Drexa, Pavel Novák, Luboš Novák, Jiří Janovec, Jozef Behúl, Martin Špaček.

V srdci naší obce je umístěna socha sv. Floriana, který je považován za patrona profesí související s ohněm, tedy hasičů, hutníků, kominíků, hrnčířů či pekařů. Sv. Florian je znázorněn v oblečení římského důstojníka s pláštěm přehozeným přes rameno. Zdvižená levice drží žerď praporu, pravice je spuštěna kolem těla a drží vědro s vodou, kterou lije na hořící dům. V roce 2018 byl proveden restaurátorský zásah této sochy, při kterém bylo provedeno odborné čištění povrchu kamene od nečistot a dále drobné plastické a barevné retuše defektů a poškození.

KNK, Julie Kocourková

22.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Památník župní hasičské jednoty střední Moravy čís. 3, sídlem v Kojetíně vydaný na památku založení (1885 – 1925)
 

1.jpg

 

 

 

 

2.jpgSDH v Klenovicích na Hané 1925

3.jpgSDH v Klenovicích na Hané 1928


 

4.jpgZbrojnice na návsi


 

5.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

čestný člen SDH - velitel Fr. Žoch

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.jpgčestný člen sboru - Jaroslav Hájek, František Novák a Pavel žárský


 

 

8.jpgoslavy založení sboru 1985


9.jpgoslavy založení sboru 1985- kapela T-Prášila, člena SDH Klenovice

 

 

 

 

 

 


10.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.jpg

 

12.jpg

 

13.jpg

 

 

 


 

 


19.jpgčlenové SDH 2014

 

20.jpg
nová hasičská zbrojnice

21.jpg
mladí hasiči 2020